Medlemskap

 

Ibland är någon lägenhet (andel) i föreningen till salu. Du som är intresserad, vänd Dig till fastighetsmäklaren med Dina frågor och funderingar. Många svar finner Du säkert också här på hemsidan, inte minst i våra årsredovisningar (se Arkivet).

 

 

Medlemskap


För medlemskap i Brf Ymer krävs att Du som privatperson försäkrar att följa vad som föreskrivs i föreningens stadgar och regler (se Arkivet), liksom att lägenheten nyttjas för eget permanent boende.

 

Kreditprövning kan komma att ske. Som privatperson har du rätt att kostnadsfritt, en gång per år, beställa ett utdrag som visar vilka uppgifter som UC AB har registrerat om dig. För att underlätta styrelsens prövning av Ditt medlemskap kan Du bifoga ett aktuellt sådant utdrag med Din medlemsansökan (Klicka här!).


Upplåtelse tillåts endast mellan fysiska personer.


Delägare

Medlemskapet i Ymer är som att vara delägare i ett företag som förvaltar värden för närmare 100 miljoner kronor, där ledningsfunktioner bemannas av oss själva - ideellt. Då antalet medlemmar i Ymer är få, behöver alla bidra vid stämman, i styrelsen, i valberedningen eller på annat sätt. Kan eller vill Du inte engagera Dig, välj ett annat boende.

 


Parkering

 

Om säljaren hyr parkeringsplats av föreningen, får Du som köpare överta den, om Du vill. Om inte säljaren hyr plats, kan Du som köpare ställa Dig i vår kö (se vidare under Personuppgifter). I mån av plats hyr vi även ut p-platser till andra än medlemmar. Sådana avtal sägs upp om någon medlem önskar platsen.
Alla parkeringsplatser är försedda med bilvärmaruttag (se bruksanvisning), utom de två gästpareringarna. För att nyttja gästparkeringarna krävs tillstånd.

Personuppgifter hanteras i Brf Ymers medlems- och lägenhetsförteckning i enlighet med Bostadsrättslagen (1991:614) 9 kap. 8-11 §§ och Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar 3 kap. 6-10 §§. I övrigt hanteras personuppgifter enligt Bokföringslag (1999:1078) 5 kap. 6-9 §§. För- och efternamn på ledamöter i föreningens styrelse, dess revisorer och eventuella personer omnämnda i förvaltningsberättelse publiceras med stöd av Årsredovisningslag (1995:1554) 8 kap. 14-15a §§.

Hyr Du parkeringsplats av Brf Ymer har vi ett avtalsförhållande som innebär att Brf Ymer hanterar personuppgifter om Dig (personnummer, namn, adress, p-plats, registreringsnummer, skuld eller tillgodohavande). Om Du vill stå i Ymers p-plats-kö krävs Ditt aktiva samtycke.

För fullständig information läs Dataskyddsförordningen.