Ymergatan 7B, No 8 Ymergatan 7B, No 10 Ymergatan 7B, No 12 Väderkvarnsgatan 39A, No 14 Väderkvarnsgatan 39A, No 16 Väderkvarnsgatan 39A, No 18 Ymergatan 7B, No 7 Ymergatan 7B, No 9 Ymergatan 7B, No 11 Väderkvarnsgatan 39A, No 13 Väderkvarnsgatan 39A, No 15 Väderkvarnsgatan 39A, No 17 Ymergatan 7A, No 2 Ymergatan 7A, No 4 Ymergatan 7A, No 6 Väderkvarnsgatan 39B, No 20 Väderkvarnsgatan 39B, No 22 Väderkvarnsgatan 39B, No 24 Ymergatan 7A, No 1 Ymergatan 7A, No 3 Ymergatan 7A, No 5 Väderkvarnsgatan 39B, No 19 Väderkvarnsgatan 39B, No 21 Väderkvarnsgatan 39B, No 23 Bf Fyris


Dorothea Josefina Schilén & Karl Karlsson

Dorothea Josefina och Karl Bernhard var först att flytta in i Ymers lägenhet nummer 12, längst upp till vänster, då med adressen Östra Bäfvernsgatan - Ymergatan 7B från 1925.

Dorothea Josefina föddes den 6 februari 1869 i Österunda socken (Uppland), andra barnet till arbetskarlen Anders Schilén (1845-1930) och Maria Josephina Persdotter (1856-1921). Hon växe upp med familjen i Österunda och från 1882 i Uppsala. 1887 gifte hon sig med Carl Erik Carlsson (1861-1928) och de bosatte sig i staden. De fick barnen Carl Gerhard 1890, Erik Einar 1892 och Carl Agaton 1894. Paret skiljde sig 1903.

Karl Bernhard föddes den 25 juli 1873 i Berga, Danmarks socken (Uppland), första barnet till skomakaren Carl Gustaf Carlsson (1950-1914) och Ulrika Augusta Jansdotter (1850-1922). Han växte upp med familjen, från 1878 i Söderby, och flyttade hemifrån till Uppsala 1894.

Dorothea Josefina Schilén och Karl Bernhard Karlsson gifte sig i Uppsala den 6 november 1904. Båda bodde då i kvarteret Svalan. Efter bröloppet bytte de efternamn till Thydén. Paret fick inga egna barn, men tog hand om spädbarnet Ragnhild Maria 1906, född i Stockholm av okända föräldrar.

Hösten 1924 flyttade Thydéns till Ymer, men lämnade föreningen redan 1929. Efter Thydéns flyttade familjen Ahlén in. Dorothea Josefina dog 1956 och Karl Bernhard 1973, båda på Väderkvarngatan 31. Fosterdottern Ragnhild Maria Thydén levde fram till år 2004.


Ahlén

Maja Kajsa föddes 1859 i Bräcka, Sunne socken (Värmland). Familjen flyttade till Simtuna socken (Uppland) 1871 och hon började där kalla sig för Maria Katarina.

Erik föddes 1861 i Simtuna socken (Uppland), där han växte upp. Då Erik flyttade från sin änkemor till Uppsala 1886, kallade han sig Ahlén.

Sömerskan Maria Katarina Eriksson och sjukvakten Erik Ahlén gifte sig i Simtuna 1889, bosatte sig i Uppsala och fick där barnen Maria “Lisa” Elisabeth 1890 och Nils Erik 1893. Familjen flyttade 1929 in i Ymers lägenhet nummer 12.

Herr Ahlén dog 1939 och fru Ahlén 1941, varpå dottern, fröken Lisa Ahlén, övertog lägenheten. Hon hyrde ut till 1945, varefter hon själv flyttade in. Åren 1951-­1952 och 1959-­1960 hade Lisa förtroendeuppdrag i föreningen. Hon dog 1961.


Källor:

Dorothea Josefina Schilén
Österunda kyrkoarkiv
Födelse- och dopböcker
SE/ULA/11823/C/4 (1862-1874)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0016360_00030
Husförhörslängder
SE/ULA/11823/A I/17 (1867-1871)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0008756_00151
SE/ULA/11823/A I/18 (1872-1876)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0008757_00163
SE/ULA/11823/A I/19 (1877-1881)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0008758_00113
SE/ULA/11823/A I/20 (1882-1886)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0008759_00118

Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
Husförhörslängder, Kungsängsroten
SE/ULA/11632/A I ab/5a,b (1882-1887)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004252_00347
SE/ULA/11632/A I ab/6 (1885-1890)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004253_00217
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004253_00250
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004253_00202
SE/ULA/11632/A I ab/9 (1890-1896)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80002573_00223
Husförhörslängder, Svartbäcksroten
SE/ULA/11632/A I aa/12 (1889-1896)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80002571_00115
Husförhörslängder, Fjärdingsroten
SE/ULA/11632/A I ac/10a (1888-1890)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004265_00037
SE/ULA/11632/A I ac/13 (1893-1896)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80002577_00035
Husförhörslängder, Kungsängsroten
SE/ULA/11632/A I ab/10 (1893-1896)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80002574_00200
Församlingsböcker
SE/ULA/11632/A II aa/3 (1895-1904)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00149039_00286
SE/ULA/11632/A II aa/11 (1895-1906),
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00149047_00323

Karl Bernhard Thydén
Danmarks kyrkoarkiv
Födelse- och dopböcker
SE/ULA/10172/C/6 (1861-1877)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075445_00078
Husförhörslängder
SE/ULA/10172/A I/21 (1871-1875)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0003283_00022
SE/ULA/10172/A I/22 (1876-1880)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0003284_00014
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0003284_00173
SE/ULA/10172/A I/23 (1881-1885)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0003285_00183
SE/ULA/10172/A I/24 (1886-1890)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0003286_00169
SE/ULA/10172/A I/25 (1891-1895)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0003287_00146

Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
Husförhörslängder, Fjärdingsroten
SE/ULA/11632/A I ac/13 (1893-1896)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80002577_00209
Husförhörslängder, Kungsängsroten
SE/ULA/11632/A I ab/11 (1894-1896)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80002575_00186
Församlingsböcker
SE/ULA/11632/A II aa/3 (1895-1904)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00149039_00324

Dorothea Josefina Schilén & Karl Bernhard Thydén
Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
Lysnings- och vigselböcker, SE/ULA/11632/E I/7 (1895-1905)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00150919_00275
Församlingsböcker
SE/ULA/11632/A II aa/17 (1904-1922)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00149053_00337
SE/ULA/11632/A II aa/31 (1907-1925),
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00149067_00020
SE/ULA/11632/A II aa/51 (1925-1944)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00149087_00087

Maria Katarina (Maja Kajsa) Eriksson (Andersdotter)
Sunne kyrkoarkiv
Födelse- och dopböcker
SE/VA/13512/C/12 (1849-1860)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0039017_00119
Husförhörslängder
SE/VA/13512/A I/47 (1856-1860)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038973_00095
SE/VA/13512/A I/51 (1861-1865)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038977_00110
SE/VA/13512/A I/57 (1866-1870)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038983_00108
SE/VA/13512/A I/61 (1871-1875)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0038987_00111

Simtuna kyrkoarkiv
Husförhörslängder
SE/ULA/11322/A I/24 (1871-1875)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0020328_00213
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0020328_00022
SE/ULA/11322/A I/25 (1876-1880)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0020329_00173
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0020329_00030

Sparrsätra kyrkoarkiv
Husförhörslängder
SE/ULA/11372/A I/22 (1881-1885)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004937_00011
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004937_00021

Simtuna kyrkoarkiv
Husförhörslängder
SE/ULA/11322/A I/26 (1881-1885)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0020330_00450
SE/ULA/11322/A I/27 (1886-1890)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0020331_00475

Erik Ahlén
Simtuna kyrkoarkiv
Födelse- och dopböcker
SE/ULA/11322/C/5 (1829-1861)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0020337_00135
Husförhörslängder
SE/ULA/11322/A I/22 (1861-1865)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0020326_00110
E/ULA/11322/A I/23 (1866-1870)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0020327_00110
SE/ULA/11322/A I/24 (1871-1875)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0020328_00103
SE/ULA/11322/A I/25 (1876-1880)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0020329_00113
SE/ULA/11322/A I/26 (1881-1885)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0020330_00143
SE/ULA/11322/A I/27 (1886-1890)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0020331_00146

Helga Trefaldighets kyrkoarkiv
Husförhörslängder
SE/ULA/10392/A I a/23 (1886-1890)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0003840_00218

Maria Katarina Eriksson & Erik Ahlén
Simtuna kyrkoarkiv
Lysnings- och vigselböcker
SE/ULA/11322/E I/2 (1874-1894)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0015784_00059

Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
Husförhörslängder, Kungsängsroten
SE/ULA/11632/A I ab/7 (1887-1893)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004254_00031
SE/ULA/11632/A I ab/8 (1888-1892)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004255_00352
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004255_00285
SE/ULA/11632/A I ab/10 (1893-1896)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80002574_00337
Församlingsböcker
SE/ULA/11632/A II aa/2 (1895-1904)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00149038_00026
SE/ULA/11632/A II aa/15 (1904-1922)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00149051_00031
SE/ULA/11632/A II aa/33 (1922-1937)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00149069_00038

Övrigt
Brf Ymers arkiv
Sveriges dödsbok 1901-2013, Sveriges släktforskarförbund (ISBN 91-87676-64-8)