Ymergatan 7B, No 8 Ymergatan 7B, No 10 Ymergatan 7B, No 12 Väderkvarnsgatan 39A, No 14 Väderkvarnsgatan 39A, No 16 Väderkvarnsgatan 39A, No 18 Ymergatan 7B, No 7 Ymergatan 7B, No 9 Ymergatan 7B, No 11 Väderkvarnsgatan 39A, No 13 Väderkvarnsgatan 39A, No 15 Väderkvarnsgatan 39A, No 17 Ymergatan 7A, No 2 Ymergatan 7A, No 4 Ymergatan 7A, No 6 Väderkvarnsgatan 39B, No 20 Väderkvarnsgatan 39B, No 22 Väderkvarnsgatan 39B, No 24 Ymergatan 7A, No 1 Ymergatan 7A, No 3 Ymergatan 7A, No 5 Väderkvarnsgatan 39B, No 19 Väderkvarnsgatan 39B, No 21 Väderkvarnsgatan 39B, No 23 Bf Fyris


Gustaf Jerlardtz & Ester Pettersson

Familen Jerlardtz & Pettersson var först att flytta in i Ymers lägenhet nummer 3, en trappa upp till höger, då med adressen Östra Bäfvernsgatan - Ymergatan 7A från 1925.

Gustaf Albert föddes i Fristorp, Gärdhems socken (Västergötland), den 6 februari 1886, sjunde barnet till hemmansägare Anders Gustaf Olofsson (1847-1922) och hans första hustru Kristina Andersdotter (1848-1886). Efter moderns död gifte fadern om sig 1888 och fler barn kom till. Gustaf Albert växte upp till lokförare i familjen. 1908 flyttade han hemifrån till Stockholm för att arbeta som lokomotiveldare. Då började han också använda namnet Jerlardtz. Från 1912 bodde Jerlardtz i Uppsala, efter att ha flyttadt några gånger mellan Stockholm och Uppsala.

Ester Viktoria föddes i Uggelsta, Lena socken (Uppland), den 4 mars 1892, första gemensamma barnet till statsdrängen Per Pettersson (1836-1907) och Vendla Christina Petersdotter (1862-1951). Modern hade en dotter sedan tidigare. Senare samma år flyttar familjen till Östfora, Järlåsa socken (Uppland), och 1894 vidare till Dalby socken (Uppland), 1896 till Högby i Uppsala näs (Uppland), 1897 till Helga trefaldighet (Uppland) och 1899 slutligen till Uppsala.

Gustaf Jerlardtz och Ester Pettersson träffades troligen i Uppsala. Han bodde då på Torsgatan 20 och hon på Trädgårdsgatan 16. Den 11 november 1916 gifte de sig i Uppsala, flyttade till kvarteret Vidar och fick barnen Majken Ingeborg 1918 och Stig Gustaf Lennart 1919.

Gustav var en av initiativtagarna till föreningen Ymer – det var han som kallade till och höll i det allra första mötet, den 23:e februari 1923. Han valdes också till vice sekreterare i den kommitté som sedemera etablerade bostadsföreningen Ymer u.p.a. och hade sedan förtroendeuppdrag i föreningen fram till 1926. Familjen Jerlardtz överlät lägenheten till Robert och Elsa Melldén 1938.


Melldén

Robert Sten Albert var född den 27 september 1908 på Södra barnbördshuset, Yxkullsgatan 27, Stockholm, första barnet till Emma Rubin (1884-1926). Modern gifte sig med Albert Melldén (1881-1972) 1910 och familjen bosatte sig i Uppsala, från 1924 i Ymers lägenhet nummer 19. Robert blev sedemera elektriker, bosatt på Törnlundsgatan 23 och gifte sig 1936 med hembiträdet Elsa Viktoria Jansson, då bosatt på Kungsgatan 11.

Elsa Viktoria var född den 2 april 1909 i Svartbäcke ägor, Vendel socken (Uppland), första gemensamma barnet till arbetaren Erik Gustaf Jansson (1881-1916) och Hanna Lovisa Jansson (1887-1977). Modern hade en dotter sedan tidigare. Hon växte upp med familjen på olika ställen i Vendel, flyttade hemmifrån 1928 till Djursholm, Danderyds socken (Uppland), och vidare till Stockholm 1930. Året därpå flyttade hon till Norrlandsgatan 20 i Uppsala.

Robert och Elsa fick dottern Elsa Birgitta 1942. Han innehade tidvis förtroendeuppdrag i föreningen under åren 1940-­1991. Robert dog den 5 september 2001 medan Elsa bodde kvar i lägenheten intill sin död, den 26 november 2005. Dotterns Birgitta var anställd av föreningen under åren 1995-2013.

Källor:

Gustaf Jerlardtz
Gärdhems kyrkoarkiv
Födelse- och dopböcker
SE/GLA/13176/C/8 (1872-1895)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00128764_00071
Husförhörslängder & Församlingsböcker
SE/GLA/13176/A I/11 (1881-1902)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0022822_00078
SE/GLA/13176/A II a/1 (1902-1918)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00086456_00085

Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
Församlingsböcker
SE/ULA/11632/A II aa/22 (1904-1923)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00149058_00297

Ester Pettersson
Lena kyrkoarkiv
Födelse- och dopböcker
SE/ULA/10829/C/10 (1878-1894)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0000697_00077
Husförhörslängder
SE/ULA/10829/A I/21 (1891-1895)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004396_00060

Järlåsa kyrkoarkiv
Husförhörslängder
SE/ULA/10500/A I/18 (1888-1893)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004053_00160
SE/ULA/10500/A I/19 (1893-1898)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0016000_00278

Dalby kyrkoarkiv
In- och utflyttningslängder
SE/ULA/10171/B/3 (1880-1894)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0000258_00036

Uppsala-Näs kyrkoarkiv
Församlingsböcker
SE/ULA/11664/A II a/1 (1895-1901)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00150940_00050

Helga Trefaldighets kyrkoarkiv
Husförhörslängder
SE/ULA/10392/A I a/25 (1896-1900)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80002908_00145

Gustaf Jerlardtz & Ester Pettersson
Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
Lysnings- och vigselböcker
SE/ULA/11632/E I/8 (1906-1916)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/80002745_00415
Församlingsböcker
SE/ULA/11632/A II aa/41 (1923-1940)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/F0015483_00204
Födelse- och dopböcker
SE/ULA/11632/C a/20 (1916-1921)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00150899_00171
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00150899_00245

Robert Melldén
Avesta kyrkoarkiv
Födelse- och dopböcker
SE/ULA/10044/C/11 (1907-1930)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00187259_00029
Husförhörslängder
SE/ULA/10044/A II a/3 a (1895-1912)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00187212_00040

Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
Församlingsböcker
SE/ULA/11632/A II aa/27 (1904-1924)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00149063_00019
SE/ULA/11632/A II aa/46 (1923-1943)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00149082_00089

Elsa Jansson
Vendels kyrkoarkiv
Födelse- och dopböcker
SE/ULA/11683/C/12 (1895-1920)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00151183_00133
Församlingsböcker
SE/ULA/11683/A II/4 (1905-1912)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00151146_00202
SE/ULA/11683/A II/6 (1911-1916)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00151148_00191
SE/ULA/11683/A II/8 (1916-1921)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00151150_00200
SE/ULA/11683/A II/7 (1916-1921)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00151149_00216
SE/ULA/11683/A II/9 (1921-1926)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00151151_00220
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00151151_00094
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00151151_00087
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00151151_00094
SE/ULA/11683/A II/10 (1921-1926)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00151152_00198
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00151152_00142
SE/ULA/11683/A II/12 (1926-1931)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00151154_00199
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00151154_00142
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00151154_00286

Danderyds kyrkoarkiv
Flyttningslängder
SE/SSA/1494/B/11 (1921-1935)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00033586_00094
Församlingsböcker
SE/SSA/1494/A II a/11a (1922-1929)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00033509_00146
SE/SSA/1494/A II a/20 (1929-1940)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00033519_00066
SE/SSA/1494/A II a/18 (1929-1939)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00033517_00035

Engelbrekts kyrkoarkiv
Inflyttningslängder
SE/SSA/6003/B I/25 (1930)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00017244_00109
Utflyttningslängder
SE/SSA/6003/B II b/7 (1931)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00017382_00039

Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
Församlingsböcker
SE/ULA/11632/A II aa/41 (1923-1940)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00149077_00101

Robert Melldén & Elsa Jansson
Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
Lysnings- och vigselböcker
SE/ULA/11632/E I/10 (1929-1937)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00150922_00307
Församlingsböcker
SE/ULA/11632/A II aa/46 (1923-1943)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00149082_00089

Övrigt
Brf Ymers akriv
Sveriges dödsbok 1901-2013, Sveriges släktforskarförbund, ISBN 91-87676-64-8