visashttps://sites.google.com/site/brfymer/dokument/tio-aar-i-siffror/sedlar_nya.jpg


Tio år i siffror

Medlemsavgifterna har ökat med i genomsnitt 3,4 procent per år mellan åren 2007 och 2016, medan föreningens totala kostnaderna minskat med i snitt 0,2 procent under samma period (se tabell 1). Samtidigt har konsumentprisindex, huvudgruppen boende, ökat med i genomsnitt 0,8 procent per år under samma period.

Mellan 2007 och 2016 har föreningens årliga driftkostnaderna (energi, förvaltning, reparationer & underhåll) ökat med i genomsnitt 3,2 procent, varav energikostnaderna ökat med i snitt 3,8 procent. Föreningens kapitaltjänstkostnader (avskrivningar & finansiella poster) har minskat med i genomsnitt 9,6 procent per år under perioden, dels på grund av sjunkande räntor dels genom att bland annat byggnaderna avskrivits full ut (2012).

Tabell 1.
Sammandrag av resultaträkningar de senaste tio åren (tusentals kronor).

Resultaträkning i tusentals kronor per år2016201520142013201220112010200920082007
Medlemsavgifter1 2921 2311 1391 1391 1351 0851 033984984956
Övriga intäkter1867263656367635641166
Energi−354−335−319−332−329−294−348−286−270−252
Förvaltning−417−424−402−400−393−377−372−358−322−307
Reparationer & underhåll−187−170−32−70−23−53−91−41−78−164
Avskrivningar−118−118−118−127−143−166−164−164−180−187
Finansiella poster−21−41−65−88−116−120−78−124−192−159
Övrigt (fastighetsskatt & -agvift)−30−29−29−29−33−31−31−31−31−54
Resulat3511862371581611111236−48−1

Reparationer & underhåll 2015 omfattar egentligen ytterligare 969 tusen kronor i kostnader, som här istället betraktas som investering direktavskriven i balansräkningen (se vidare tabell 3). I 2016 ingår en försäkringsersättning om 111 tusen kronor för vattenskadad lägenhet.

Då intäkterna ökat mer än kostnaderna under åren 2006-2015 har föreningen genererar vinster, som i första hand använts för reparationer och underhåll, i andra hand för att minska skuldsättningen. Föreningens eget kapital har ökat från 0,5 miljoner kronor till 0,8 miljoner kronor under perioden samtidigt som skuldsättningen minskat från 4,5 miljoner kronor till 3,4 miljoner kronor (se tabell 2).

Tabell 2.
Sammandrag av balansräkningar de senaste tio åren (tusentals kronor).

Balansräkning i tusentals kronor per 31 december2016201520142013201220112010200920082007
Tillgångar
- Anläggningstillgångar3 1223 2403 3613 4793 6073 7503 9163 9974 1614 341
- Omsättningstillgångar9835651 2941 058836645549424366715
Summa tillgångar4 1053 8054 6554 5374 4434 3954 4654 4214 5275 056
Eget kapital & skulder
- Eget kapital7524011 184947880630518506470518
- Långfristiga skulder3 0073 0543 1523 2523 3423 4423 5473 6623 7424 219
- Kortfristiga skulder346350319338311323400253315319
Summa eget kapital & skulder4 1053 8054 6554 5374 5334 3954 4654 4214 5275 056

Det kapital som ackumulerats i föreningen är avsedda för upprustningar av byggnaderna, dess installationer och fastigheten i övrigt. Med utgångspunkt i Uppsala kommuns beslut om vår "särskilt värdefulla bebyggelsemiljö" sker upprustning utifrån att bevara vårt unika boende, så långt det är rimligt. Hur medel har tillkommit och använts det senaste decenniet framgå av kassaflödesanalysen nedan (se tabell 3).

Tabell 3.
Analys av kassaflödet över de senaste tio åren (tusentals kronor).

Kassaflödesanalys i tusentals kronor per år2016201520142013201220112010200920082007
Likvida medel vid årets slut9124991 276997826563471388303649
Likvida medel vid årets början−499−1 276−997−826−563−471−388−303−649−1 094
Årets kassaflöde413−777279171263928385−346−445
Årets resultat3511862371581611111236−48−1
Avskrivningar118118118127143166164164180187
Förändring av fordringar & skulder−56−112−76−114−41−185−9−115−478−176
Investeringar0−9690000−8400−455
Årets kassaflöde413−777279171263928385−346−445

Åren 2007 färdigställdes föreningens mur mot Väderkvarnsgatan, år 2010 installerades nya motorvärmaruttag och år 2015 renoverades utsidan av samtliga fönster. Fönsterrenoveringen har finansierats av föreningens yttre reparationsfond (eget kapital), vilket gör att inga framtida avskrivningar belastar förening.Ymer-kvoten (Y-kvoten) beskriver bostadsrättsföreningars värdebevarande förmåga. Den erhålls genom att kostnader för reparationer, underhåll och avskrivningar - tillsammans med årets resultat - ställas mot föreningens totala intäkter. Föreningar med en Y-kvot i nivå med genomsnittet i riket antas ha god förmåga. Är kvoten högre än rikssnittet över tid, torde avgifterna kunna sänkas. Är kvoten lägre, behöver troligen värdebevarande insatser öka och avgifterna höjas.

Värden för riket som helhet har hämtats från Statistiska centralbyråns ”Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU)” och värden för Brf Ymer har hämtats från föreningens årsredovisningar. Det senaste decenniets kända Y-kvoter framgår av tabell 4.

Tabell 4.
Ymer-kvoten (Y-kvoten) för bostadsrättsföreningar i riket (SCB) och för Brf Ymer.

Ymer-kvoten2016201520142013201220112010200920082007
Bostadsrättsföreningar i riket35%-30%28%28%28%30%26%28%
Brf Ymer49%36%32%29%27%29%24%23%20%31%

Y-kvoten i riket har ökat de senaste tio åren (2006-2015). Huvudorsaken till detta är att ökade kostnaderna för reparationer, underhåll och avskrivningar har finansierats med högre avgifter, fallande räntekostnader och lägre vinster.