Arkiverade dokument

Här försöker vi fylla på med dokument från föreningens arkiv, förutom årsredovisningar. De sistnämnda hittar Du under "Dokument". Så småningom hoppas vi att det mesta blir digitaliseras, tillgängligt här för Dig. Men, det tar tid. Vill Du hjälpa till? Hör i så fall av Dig (Kontakt)!


2010-talet
2017-04-27 Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Brf Ymer, inklusive bilagor.
2016-04-18 Styrelsen informerar om postboxar.
2016-03-09 Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Brf Ymer.
2016-01-14 Avgiftshöjning med 6 procent från och med 2016-03-01.
2015-12-21 God Jul och Gott Nytt Ar önskar Styrelsen.
2015-04-17 Styrelsen kallar till vårstädning 2015-04-25, klockan 09:00.
2015-04-15 Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2014-04-15.
2015-04-11 Information från styrelsen om pågående fönsterrenovering.
2015-04-09 Beställningsblankett från Anders produktion AB.
2015-04-09 Information om målning av Brf Ymers fönster.
2015-03-29 En första information från styrelsen.
2015-02-02 Brev från PostNord AB om uppehåll i postutdelningen fr.o.m. 2015-03-09.
2014-12-17 Styrelsen informerar om avgiftshöjning fr.o.m. 2015.
2014-03-20 Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Brf Ymer 2014-03-20.
2013-09-29 Tackbrev till landshövdingen för gratulationerna av vår förenings 90-års-jubileum.
2013-09-16 Landshövding Peter Egardt gratulerar å det varmaste på 90-årsdagen!
2013-09-15 Reportage om Brf Ymer i UNT Bostadsguiden på webben. I pappersupplagan finns fler bilder.
2013-08-31 Noterna till "The Ymer Hymn".
2013-08-00 Brf Ymer 90 år. Jubileumskommitténs minnesskrift 2013.
2013-06-00 Medlemmar i Brf Ymer de första 90 åren. Jubileumskommitténs minnesskrift 2013.

2000-talet
2009-12-21 Boverkets energideklaration för Brf Ymers båda hus.
2005-03-21 Stadgar fastställda vid föreningsstämman 2005-03-21.

1990-talet


1980-talet
1983-00-00 Husen fotograferade av Bjerking AB inför renoveringen, 1983.
1988-11-07 Förslag till urval av särskilt värdefulla bebyggelsemiljöer i Uppsala innerstad
Fullmäktige i Uppsala kommun, 1988.

1970-talet
1976-06-08 Byggnadsinventering i Uppsala stad 1976 - Fålhagen 34:2.
1971-04-01 Ny fastighetsbeteckning: Fålhagen 34:2, 1971.

1960-talet
1969-11-12 Nyanlagda parkeringsplatser...
1965-04-01 Överlåtelse av andel i bostadsrättsförening.

1950-talet


1940-talet
Föreningen har genomlevt ett världskrig, där även bostadsföreningar var en del i rikets försvar. Ymers arkiv innefattar ett antal dokument om detta. För att i viss mån förstå hur organisationen i Sverige under andra världskriget var uppbyggd, rekommenderas Ernst Löfgrens artikel "Det civila luftskyddet i Sverige", publicerad i 1939 års almanacka, utgiven av Kungliga vetenskapsakademien.

1948-05-00 Bostadsföreningen Ymer u.p.a. En återblick över 25-års-verksamheten 1923-1948 (Nytryck).
1948-05-00 Bostadsföreningen Ymer u.p.a. En återblick över 25-års-verksamheten 1923-1948 (Faximil).
1944-11-00 Särskilda anvisningar för förberedande och genomförande av mörkläggning av anläggning
eller byggnad. Civilförsvarsstyrelsen, 1944.
1944-09-29 Till samtliga hemskyddsledare i Uppsala lsko. Luftskyddsbyrån, Uppsala, 1944.
1944-02-23 Uppsala läns allmänna kungörelser. Hemskyddens brandutrustning.Landskansliet, 1944.
1944-01-20 Brev från Luftskyddsbyrån till Ymers hemskyddsledare.
1943-00-00 Giv av ditt friska blod.1943.
1943-10-00 Särskilda anvisningar angående brandbomber. Luftskyddsinspektionen, 1943.
1943-09-00 Allmän instruktion för hemskyddsledare. Luftskyddsinspektionen, 1943.
1942-10-31 Allmän instruktion för hemskyddet i Uppsala luftskyddsområde.Luftskyddschefen, 1942.
1942-09-19 Förordnande för hemskyddsledare och hemskyddspersonal. Luftskyddsbyrån, 1942.
1942-06-00 Anvisningar angående allmänhetens alarmering vid flyganfall m.m. Luftskyddsinspektionen, 1942.
1941-00-00 Luftskyddsregler gällande för alla. Riksluftskyddsförbundet, 1941.
1941-00-00 Anvisningar ang. inredning, utrustning, underhåll och skötsel av skyddsrum.
Luftskyddsinspektionen.
1941-00-00 P.M. angående inredning och underhåll m.m. av skyddsrum. Luftskyddsbyrån, 1941.
1940-04-15 Kungörelse angående vindsröjning m.m. i samtliga luftskyddsorter inom Uppsala län.
Landskansliet.
1940-00-00 Hemskyddsplan. Bf Ymer, 1940.
194x-00-00 Luftskyddsregler för envar. Riksluftskyddsförbundet.
194x-00-00 Mantalsförteckning.
194x-00-00 Bärbandet trygglyft. Riksluftskyddsförbundet.

1930-talet
1939-12-00 Skyddsrumsplan. Bf Ymer, 1939.
1939-07-00 Allmänna anvisningar Nr 3. Luftskydd - korta anvisningar för envar.Luftskyddsinspektionen, 1939.
1935-00-00 Flygfoto över Fålhagen. Oscar Bladh, 1935.
193x-00-00 Foto av Ymers norra hus. Okänd fotograf, troligen 1930-tal.
193x-00-00 Foto av Ymers södra hus. Okänd fotograf, troligen 1930-tal.

1920-talet
1926-00-00 Fotografi på Bf Ymers södra hus. Okänd fotograf. Troligen 1926.
1924-11-17 Protokoll från medlemsmöte No 10, 24 november 1924.
1924-11-16 Protokoll från styrelsemöte No 30, 16 november 1924.
1924-11-01 Protokoll från styrelsemöte No 29, 1 november 1924.
1924-09-29 Protokoll från styrelsemöte No 28, 29 september 1924.
1924-09-16 "En titt på bostadsföreningen Ymers båda nya hus", Upsala Nya tidning.
1924-09-08 Protokoll från styrelsemöte No 27, 8 september 1924.
1924-09-08 Protokoll från medlemsmöte No 9, 8 september 1924.
1924-08-07 Protokoll från styrelsemöte No 26, 7 augusti 1924.
1924-06-30 Utdrag av Uppsala stads Byggnadsnämnds protokoll år 1924.
1924-06-20 Protokoll från styrelsemöte No 25, 20 juni 1924.
1924-06-06 Protokoll från styrelsemöte No 24, 6 juni 1924.
1924-04-24 Protokoll från styrelsemöte No 23, 24 april 1924.
1924-04-24 Protokoll från medlemsmöte No 8, 24 april 1924.
1924-04-15 Protokoll från styrelsemöte No 22, 15 april 1924.
1924-04-07 Protokoll från styrelsemöte No 21, 7 april 1924.
1924-03-18 Protokoll från styrelsemöte No 20, 18 mars 1924.
1924-03-17 Protokoll från styrelsemöte No 19, 17 mars 1924.
1924-03-16 Protokoll från styrelsemöte No 18, 16 mars 1924.
1924-03-16 Protokoll från medlemsmöte No 7, 16 mars 1924.
1924-03-16 Protokoll från styrelsemöte No 17, 16 mars 1924.
1924-03-09 Protokoll från styrelsemöte No 16, 9 mars 1924.
1924-03-01 Protokoll från styrelsemöte No 15, 1 mars 1924.
1924-02-19 Utdrag av Uppsala stads Byggnadsnämnds protokoll år 1924.
1924-01-22 Protokoll från styrelsemöte No 14, 22 januari 1924.
1924-01-22 Protokoll från medlemsmöte No 6, 22 januari 1924.
1924-01-16 Protokoll från styrelsemöten No 13, 16 januari 1924.
1923-12-31 Rådstufvu-rättens lagfart 1923.
1923-12-31 Rådhusrättens lagfartsprotokoll 1923.
1923-12-15 Fastemätningen av tomt nr 2 i kvarteret Ymer, 1923.
1923-11-19 Protokoll från styrelsemöte No 12, 19 november 1923.
1923-11-17 Köpebrev utfärdat av Uppsala stads drätselkammare, 1923.
1923-11-07 Avtal mellan Bostadsföreningen Ymer u.p.a. och ingeniör Simon Lindsjö, 1923.
1923-11-04 Protokoll från styrelsemöte No 11, 4 november 1923.
1923-11-02 Utdrag av Uppsala stads Byggnadsnämnds protokoll år 1923.
1923-11-01 Köpekontrakt, Uppsala stads drätselkammare & Bostadsföreningen Ymer u.p.a., 1923.
1923-10-27 Protokoll från styrelsemöte No 10, 27 oktober 1923.
1923-10-24 Protokoll från styrelsemöte No 9, 24 oktober 1923.
1923-10-22 Protokoll från styrelsemöte No 8, 22 oktober 1923.
1923-10-22 Protokoll från medlemsmöte No 5, 22 oktober 1923.
1923-09-27 Protokoll från styrelsemöte No 7, 27 september 1923.
1923-09-18 Protokoll från styrelsemöte No 6, 18 september 1923.
1923-09-14 Avskrift av föreningsregistret för Uppsala län, 1923.
1923-09-12 Protokoll från styrelsemöte No 5, 12 september 1923.
1923-09-12 Protokoll från medlemsmöte No 4, 12 september 1923.
1923-09-06 Protokoll från styrelsemöte No 4, 6 september 1923.
1923-08-10 Protokoll från styrelsemöte No 3, 10 augusti 1923.
1923-07-02 Protokoll från styrelsemöte No 2, 2 juli 1923.
1923-06-19 Protokoll från styrelsenöte No 1, 19 juni 1923.
1923-06-11 Protokoll från medlemsmöte No 3, 23 juni 1923.
1923-05-13 Protokoll från medlemsmöte No 2, 13 maj 1923.
1923-02-23 Protokoll från medlemsmöte No 1, 23:e februari 1923.

1910-talet
1910-05-28 Karl Arvid Edins doktorsavhandling "Arbetarbefolkningens bostadsförhållanden
i Uppsala - en socialstatistisk studie" från 1910.