Publikationer

Följande skrifter har ursprungligen mångfaldigats av föreningen Ymer i Uppsala i 24 exemplar, det år som anges i följande skrifter (enligt tryckfrihetsförordningen1949:105, 1 kap 5 §):

2018-05-22 Byggnadsingenjör Simon Lindsjö (1886-1952).
2013-08-31 Noterna till "The Ymer Hymn".
2013-08-00 Brf Ymer 90 år. Jubileumskommitténs minnesskrift 2013.
2013-06-00 Medlemmar i Brf Ymer de första 90 åren. Jubileumskommitténs minnesskrift 2013.
1948-05-00 Bostadsföreningen Ymer u.p.a. En återblick över 25-års-verksamheten 1923-1948 (Nytryck).
1948-05-00 Bostadsföreningen Ymer u.p.a. En återblick över 25-års-verksamheten 1923-1948 (Faximil).


Andra har också givit ut dokument som på något sätt berör Ymer. Här är några av dem (alla är inte klickbara):

2013-09-15 Reportage om Brf Ymer i UNT Bostadsguiden.
1994-00-00 Ortsnamnen i Uppsala län, på offentligt uppdrag utgivna av Ortsnamnsarkivet i Uppsala. 
                    Del 5:1 Uppsala kommun, Uppsalas gatunamn, Mats Wahlberg, Ortnamnsarkivet i Uppsala samt
                    Uppsala kommuns namnberedning och historiekommitt, 1994, ISBN 91-85452-19-X.
1992-00-00 Stadens ansikte - uppsatser i arkitektur- och bebyggelsehistoria. En studie av Södra Kvarngärdet, 
                    Stadsarkivet Uppsala & Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet, ISBN 91-86902-08-3.
1992-00-00 Uppsalas byggnader - en beskrivning av bebyggelsen i stadskärnan..., redaktör Kerstin Lundberg, 
                    Kulturförvaltningen, Uppsala kommun i samarbete med Upplandsmuseet, 1992.
1988-11-07 Förslag till urval av särskilt värdefulla bebyggelsemiljöer i Uppsala innerstad,
                   Fullmäktige i Uppsala kommun, 1988.
1985-00-00 Bostadsbyggande i Uppsala 1900-1950 - en aspekt på folkhemmets framväxt, Carl Erik Bergold, 
                    Uppsala universitet 1985, ISBN 91-554-1661-6.
1983-00-00 Husen fotograferade av Bjerking AB inför renoveringen, 1983.
1976-06-08 Byggnadsinventering i Uppsala stad 1976 - Fålhagen 34:2.
1924-09-16 En titt på bostadsföreningen Ymers båda nya hus, Upsala Nya tidning.
1910-00-00 Arbetarbefolkningens bostadsförhållanden i Uppsala - en socialstatistisk studie, akademisk avhandling av
                   Karl Arvid Edin.