Publikationer

Följande skrifter har ursprungligen mångfaldigats av föreningen Ymer i Uppsala i 24 exemplar, det år som nedan anges (enligt tryckfrihetsförordningen1949:105, 1 kap 5 §):

2018-05-22 Byggnadsingenjör Simon Lindsjö (1886-1952).
2013-08-31 Noterna till "The Ymer Hymn" (skydd enlig SFS1960:729).
2013-08-00 Brf Ymer 90 år. Jubileumskommitténs minnesskrift 2013.
2013-06-00 Medlemmar i Brf Ymer de första 90 åren. Jubileumskommitténs minnesskrift 2013.
1948-05-00 Bostadsföreningen Ymer u.p.a. En återblick över 25-års-verksamheten 1923-1948 (Nytryck 2013).
1948-05-00 Bostadsföreningen Ymer u.p.a. En återblick över 25-års-verksamheten 1923-1948 (Faximil).


Andra har också givit ut dokument som på något sätt berör Ymer. Här är några av dem (alla är inte klickbara):

2013-09-15 Reportage om Brf Ymer i UNT Bostadsguiden.
1983-00-00 Husen fotograferade av Bjerking AB inför renoveringen, 1983.
1976-06-08 Byggnadsinventering i Uppsala stad 1976 - Fålhagen 34:2.
1924-09-16 En titt på bostadsföreningen Ymers båda nya hus, Upsala Nya tidning.
1910-00-00 Arbetarbefolkningens bostadsförhållanden i Uppsala - en socialstatistisk studie, akademisk avhandling av
                   Karl Arvid Edin.