Övriga dokument

2013-09-29 Tackbrev till landshövdingen för gratulationerna av vår förenings 90-års-jubileum.
2013-09-16 Landshövding Peter Egardt gratulerar å det varmaste på 90-årsdagen!

1971-04-01 Ny fastighetsbeteckning: Fålhagen 34:2, 1971.

1969-11-12 Nyanlagda parkeringsplatser...
1965-04-01 Överlåtelse av andel i bostadsförening.

Personer som omnäms i ovanstående dokument är numer avlidna. Uppgifter om avlidna är inte personuppgifter. Uppgifterna är heller inte känsligt för deras efterlevande. Dataskyddsförordningen (GDPR) är därmed inte tillämplig.