Berenskapsåren

Föreningen har genomlevt ett världskrig, där även bostadsföreningar var en del i rikets försvar. Ymers arkiv innefattar ett antal dokument om detta. För att i viss mån förstå hur organisationen i Sverige under andra världskriget var uppbyggd, rekommenderas Ernst Löfgrens artikel "Det civila luftskyddet i Sverige", publicerad i 1939 års almanacka, utgiven av Kungliga vetenskapsakademien.

1944-11-00 Särskilda anvisningar för förberedande och genomförande av mörkläggning av anläggning eller                                    byggnad. Civilförsvarsstyrelsen, 1944.
1944-09-29 Till samtliga hemskyddsledare i Uppsala lsko. Luftskyddsbyrån, Uppsala, 1944.
1944-02-23 Uppsala läns allmänna kungörelser. Hemskyddens brandutrustning.Landskansliet, 1944.
1944-01-20 Brev från Luftskyddsbyrån till Ymers hemskyddsledare.

1943-00-00 Giv av ditt friska blod.1943.
1943-10-00 Särskilda anvisningar angående brandbomber. Luftskyddsinspektionen, 1943.
1943-09-00 Allmän instruktion för hemskyddsledare. Luftskyddsinspektionen, 1943.

1942-10-31 Allmän instruktion för hemskyddet i Uppsala luftskyddsområde.Luftskyddschefen, 1942.
1942-09-19 Förordnande för hemskyddsledare och hemskyddspersonal. Luftskyddsbyrån, 1942.
1942-06-00 Anvisningar angående allmänhetens alarmering vid flyganfall m.m. Luftskyddsinspektionen, 1942.

1941-00-00 Luftskyddsregler gällande för alla. Riksluftskyddsförbundet, 1941.
1941-00-00 Anvisningar ang. inredning, utrustning, underhåll och skötsel av skyddsrum.
                                Luftskyddsinspektionen.
1941-00-00 P.M. angående inredning och underhåll m.m. av skyddsrum. Luftskyddsbyrån, 1941.

1940-04-15 Kungörelse angående vindsröjning m.m. i samtliga luftskyddsorter inom Uppsala län.
                                Landskansliet.
1940-00-00 Hemskyddsplan. Bf Ymer, 1940.

194x-00-00 Luftskyddsregler för envar. Riksluftskyddsförbundet.
194x-00-00 Mantalsförteckning (endast pappersformat).
194x-00-00 Bärbandet trygglyft. Riksluftskyddsförbundet.

1939-12-00 Skyddsrumsplan. Bf Ymer, 1939.
1939-07-00 Allmänna anvisningar Nr 3. Luftskydd - korta anvisningar för envar. Luftskyddsinspektionen, 1939.

Personer som förekommer i ovanstående dokument är avlidna och uppgifterna bedöms inte vara känsligt för efterlevande. Uppgifter om avlidna är inte personuppgifter varpå Dataskyddsförordningen (GDPR) därmed inte är tillämplig.