Andelstal

Som bostadsrättshavare har Du en andel i föreningen. Andelen används dels för fördelning av årsavgiften dels för beräkning av Din andelen i föreningens tillgångar och skulder. I Brf Ymer är andelstalen för avgift och förmögenhet de samma och beräknas delvis efter antal bostadsrätter (24 lägenheter), delvis efter bostadsyta (totalt 2 255 kvadratmeter). Beräkningen av Brf Ymers andelstal framgår av följande tabell:

Gatuadress & lägenhetnummerBoyta (kvadratmeter)*Andelstal per lägenhetAndelstal per boytaSumma andelstal
Ymergatan 7A
01 (1002)79-0,5383,0513,589
02 (1001)79-0,5383,0513,589
03 (1102)79-0,5383,0513,589
04 (1101)79-0,5383,0513,589
05 (1202)79450,5384,7895,327
06 (1201)79390,5384,5575,095
Ymergatan 7B
07 (1002)79-0,5383,0513,589
08 (1001)79-0,5383,0513,589
09 (1102)79-0,5383,0513,589
10 (1101)79-0,5383,0513,589
11 (1202)79530,5385,0595,597
12 (1201)79550,5385,1755,713
Väderkvarnsgatan 39A
13 (1002)79-0,5383,0513,589
14 (1001)79-0,5383,0513,589
15 (1102)79-0,5383,0513,589
16 (1101)79-0,5383,0513,589
17 (1202)79550,5385,1755,713
18 (1201)79530,5385,0985,636
Väderkvarnsgatan 39B
19 (1002)79-0,5383,0513,589
20 (1001)79-0,5383,0513,589
21 (1102)79-0,5383,0513,589
22 (1101)79-0,5383,0513,589
23 (1202)79-0,5383,0513,589
24 (1201)79600,5385,3685,906
Summa2 25512,91287,088100,000

*Alla lägenheter var ursprungligen 79 kvadratmeter (1924). Under 1990-talet utökades några lägenheter till föreningens vindsutrymmen. Därefter har smärre utbyggnader skett. Bostadsytorna baseras på de mätmetoder som vid varje tidpunkten varit tillämpliga. Summan av dessa mätningar utgör grund för föreningens andelstal, vilka senast fastställts av föreningsstämman senast 2017-04-27.