Arkivet

 

Klicka på årtalen i tabellen nedan för att läsa föreningens årsredovisningar (förvaltningsberättelse, bokslut och/eller revisionsberättelse). Tyvärr har vi inte alla. Har Du någon vi saknar? Hör av Dig! (e-post).


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
 - 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929


Årsredovisningarna ovan publiceras med stöd i Årsredovisningslagen. För Er som gillar siffror finns dessutom sammanställningen "Tio år i siffror" (inklusive "Jämförelser med andra"). Ni kan här också ta del av vår energideklaration, våra stadgar och trivselregler.

 

Föreningar som bildats före lagen om bostadsrättsföreningar omfattas inte av kravet på ekonomisk plan. Någon registrerad sådan för Brf Ymer finns därför inte. Likväl finns förstås ändå föreningens andelstal fastställda. Styrelsen har i övrigt en av externt anlitade experter utarbetad underhållsplan (internt arbetsmaterial).Fler dokument


Ymer har ett pappersarkiv. Ambitionen är att göra detta tillgängligt digitalt - något som kräver tid och engagemang. Innan publicering granskas varje dokument utifrån dataskyddsförordningen (GDPR). Publiceringar och pågående granskningar är:

Har Du gamla dokument eller fotografier som berör Ymer? Hör av Dig (e-post).