Flora

I jakten på perenna växer i Ymers trädgård (ej i krukor & kragar) har vi hitintills hittat följande arter, tror vi. Länkarna går till Wikipedia på svenska, om inget annat anges:
Mot gatorna tror vi att det växer 
Liguster (Ligustrum vulgare L.) och Lind (Tilia cordata Mill.). Häcken mot Brf Fyris består nog både av Avenbok (Carpinus betulus L.), Hassel (Corylus avellana L.) och Kanadahagtorn (Crataegus flabellata [Spach] K. Koch). På gårdshuset klättrar troligen Klättervildvin (Parthenocissus quinquefolia Planch.).


Fauna

Av Ymers vilda faunan (ej leddjur) har vi identifierat bland andra björktrast (Urdus pilaris L.), brunråtta (Rattus norvegicus Berkenhout), fälthare (Lepus europaeus Pallas), hornuggla (Asio otus L.), igelkott (Erinaceus europaeus L.), koltrast (Turdus merula L.), pilfink (Passer montanus L.), ringduva (Columba palumbus L.), skata (Pica pica L.), talgoxe (Parus major L.) ocsädesärla (Motacilla alba L.).

För flygfän finns ett insektshotell.