Välkommen till Brf Ymer

Bostadsrättsföreningen Ymer äger och förvaltar fastigheten Fålhagen 34:2 i Uppsala sedan 1923. Gatuadresserna är Ymergatan 7A-B och Väderkvarnsgatan 39A-B och ägorna omfattar 4.032 kvadratmeter.

 

De båda bostadshusen i putsad tegel och betong från 1924 är ritade av byggnadsingenjör Simon Lindsjö (1886-1952) och är Fålhagens allra första föreningshus. 
Bostadsyta är idag 2.255 kvadratmeter, fördelade på 24 andelar och lägenheter. Arkitekturen har barockinspirerade detaljer såsom vindskupor med voluter, trapphusfrontoner, hörnkedjor modellerade i slätputs liksom smidda ankarslutar.

gårdsplanen – en av Fålhagens största privata parker – finns bland annat lekplats, gräsytor, bärsåer, kastanjer, hängbjörkar, grusgångar, uthus och 29 parkeringsplatser.

 

Fastigheten är beläget i ett område som sedan 1988 utgör ”särskilt värdefull bebyggelsemiljö”, enligt beslut av fullmäktige i Uppsala kommun (läs mer under arkiverade dokument).